Tomáš Valášek

IČO: 71959394

E-mail: kytarovaskola@gmail.com

Technické zajištění webu: kytarapodpora@seznam.cz